Websites Onderwijsorganisaties

Een overzicht van gerelateerde websites voor het profiel Economie & Ondernemen.

 

Bedrijfstakgroep ZDV

In de bedrijfstakgroep ZDV (Zakelijke Dienstverlening) zijn alle roc’s vertegenwoordigd die opleidingen aanbieden op de beroepsdomeinen bedrijfsadministratief, secretarieel, commercieel, bank en verzekeringen, ICT, informatie en dienstverlening, juridisch, brede opleiding administratief medewerker niveau 2, orde en veiligheid

Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid

 

BIOND

BIOND zet zich in voor begeleiders van jongeren op het voortgezet onderwijs en het mbo. Van leerling-, loopbaan- en studieloopbaanbegeleiders tot decanen, mentoren en zorgcoördinatoren.

BIOND

 

BTG Handel & Mode

De Bedrijfstakgroep Handel is een overleg- en informatieplatform waarvan alle ROC’s die een of meer opleidingen van de kwalificatiestructuur handel verzorgen, lid zijn.

Btg Handel & Mode

 

Cito

Cito verzorgt trainingen en advieswerk en onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs. Deze activiteiten voert Cito uit voor onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

Cito

 

CPS

CPS Onderwijsontwikkeling en advies is een landelijke adviesorganisatie voor het gehele onderwijs. CPS geeft adviezen, traint, organiseert conferenties, publiceert en doet onderzoek.

CPS

 

CvTE  Het College voor Toetsen en Examens

Het CvTE is een zelfstandige bestuursorgaan (ZBO) en is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Het CvTE

 

VO-raad

De VO-raad is een vereniging van ruim 300 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Daarbij werkt de VO-raad aan de speerpunten uit de VO-Investeringsagenda en de VO-Professionaliseringsagenda. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

VO-raad

 

MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 69 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

MBO Raad

 

Kennisnet

Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict.

Kennisnet

 

KPC Groep

KPC Groep is een landelijk opererend bureau voor onderwijsondersteuning.

KPC Groep

 

MinOCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

SLO

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een geeft inhoud aan leren en innovatie in de driehoek beleid, wetenschap en onderwijspraktijk.

SLO

 

SPV (Stichting Platforms vmbo)

In de Stichting Platforms vmbo (SPV) werken docentenplatforms samen aan het vmbo. SPV richt zich op de beroepsgerichte profielen én de avo-vakken. Onder het motto ‘samen waar het kan, apart waar dat wenselijk is’ bundelen platforms hun krachten en vormen zij één vmbo-gezicht en één gesprekspartner voor het vmbo-veld.

SPV

 

Vecon (Vereniging van economieleraren)

Het doel van de VECON is het bevorderen (van het geven) van modern onderwijs in de economisch / maatschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs.

Vecon