Bijscholing Economie & Ondernemen

Sinds de invoering van het nieuwe vmbo in 2016 ondersteunt het Ministerie van OC&W de bijscholing van beroepsgerichte vmbo-docenten. Cursussen kunnen derhalve gevolgd worden met een aantrekkelijke korting.

Bijscholing vmbo

Op de website https://bijscholingvmbo.nl staat een groeiend aanbod van praktische scholing, bedoeld voor vmbo-docenten die de beroepsgerichte programma’s en/of praktijkgerichte programma’s verzorgen. Docenten kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden deelnemen aan deze bijscholing. De bijscholing is per profiel geordend en richt zich vooral op nieuwe onderwerpen in de profielmodulen en de keuzevakken.

 

De scholing kan gevolgd worden door alle beroepsgerichte docenten vmbo en is niet gebonden aan een bevoegdheid. Een docent Economie & Ondernemen mag bijvoorbeeld deelnemen aan een scholing MVI, of Z&W, of uit een ander profiel, indien gewenst. Naast profielspecifieke scholing is er bijscholing rond profieloverstijgende thema’s als schoolexamens en PTA-ontwikkeling.

Economie & Ondernemen

Direct naar het bijscholingsaanbod Economie & Ondernemen?

Beroepsgericht programma E&O

Praktijkgericht programma E&O

 

Helpdesk

Hebt  u een vraag over Bijscholing VMBO? Neem dan contact op met de Helpdesk Bijscholing VMBO, e-mail helpdesk@bijscholingvmbo.nl, tel. 06 – 1285 5904.

 

Tip: in het magazine Up-to-date leest u ervaringen van docenten, aanbieders en kwartiermakers met Bijscholing vmbo. Download het magazine hier: Up-to-date