Vernieuwing examenprogramma Economie & Ondernemen

Platform vmbo Economie & Ondernemen

Het Platform vmbo Economie & Ondernemen nam het initiatief tot wat nu een project geworden is voor het doorontwikkelen van het beroepsgerichte programma Economie & Ondernemen. Want er spelen in de context van Economie en Ondernemen allerlei maatschappelijke, sociale en vakinhoudelijke ontwikkelingen waardoor de huidige inhoud van het beroepsgerichte programma niet goed meer aansluit. Het gaat onder andere om in ontwikkeling zijnde werknemersvaardigheden en een aantal onderhouden/vernieuwde mbo-kwalificatiedossiers waar veel gediplomeerde EO’ers naartoe overstappen. Bijvoorbeeld online werknemersvaardigheden, invloed uitoefenen op klanttevredenheid en commerciële communicatie.

 

In het traject van doorontwikkeling verzorgt het Platform de communicatie en procesinformatie naar zowel de pilotscholen als naar de niet-pilotscholen. Ook begeleidt het Platform het verzamelen van feedback van pilotscholen op conceptversies van het te vernieuwen programma.

 

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)

SLO stuurt het gehele proces van doorontwikkeling van het beroepsgerichte profiel Economie & Ondernemen. Ook voert SLO het secretariaat van de inhoudelijke werkgroep/vakvernieuwingscommissie en worden de pilotscholen begeleid.

 

Facilitering ministerie OCW

Het ministerie van OCW kan geen vergoeding voor het deelnemen aan de pilot verstrekken. OCW zal voor de officiële pilotscholen een ontheffing regelen, op basis van artikel 25 en 29. Een ontheffing voor het reguliere ‘oude’ programma E&O en een ontheffing voor het deelnemen aan het CSPE. Door de ontheffing voor het CSPE vindt afsluiting plaats via een schoolexamen.

 

Stand van zaken vernieuwing

Sinds begin schooljaar 2022-2023 werken 14 pilotscholen met het vernieuwde examenprogramma voor het profiel Economie & Ondernemen. Dit programma is beduidend praktischer geworden, er is een herschikking van de profielmodules en de inhoud is geactualiseerd.

 

Onderaan deze pagina zijn downloads te vinden van zowel het nieuwe conceptexamenprogramma als de conceptsyllabus waarop het nieuwe CSPE op wordt gebaseerd

LET OP: INVOERING PER AUGUSTUS 2024!

Alle E&O-scholen dienen het vernieuwde profiel met ingang van augustus 2024 aan te bieden aan de nieuwe derdejaars leerlingen. Plan voldoende tijd in om dit voor te bereiden!

Wat is er nieuw in het programma?

Er is in het nieuwe programma een duidelijke verschuiving naar de retailkant. De doorstroommogelijkheden en het beroepsperspectief voor de kantoorrichting zijn matig, in het huidige programma krijgt dat gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te veel aandacht. Is de verhouding winkel/kantoor in het huidige programma 50/50, in het nieuwe programma wordt dat 75/25. Hoe ziet dat er uit?

 

Dit worden de nieuwe profielmodules:

 

Downloads Vernieuwing Economie & Ondernemen

Concept examenprogramma Economie & Ondernemen

Het conceptexamenprogramma beschrijft domeinen, subdomeinen en eindtermen voor het beroepsgericht programma Economie & Ondernemen.

Download het conceptexamenprogramma (versie januari 2023) hier:

 

Conceptexamenprogramma Economie en Ondernemen (01-2023)

 

Concept syllabus Economie & Ondernemen

De eerste versie van de syllabus-uitwerking van het vernieuwde examenprogramma Economie & Ondernemen is hier te downloaden:

 

Concept syllabus Economie en Ondernemen (02-2023)