Brief contributie schooljaar 2022 – 2023

Geachte collega,

 

Als voorzitter van het Platform vmbo Economie en Ondernemen stel ik het bijzonder op prijs dat uw school ook dit schooljaar lid is van ons platform. Mede door uw steun en uw financiële bijdrage van € 150,- voor het schooljaar 2022-2023 kunnen het bestuur en de contactpersonen blijven werken aan de ontwikkeling en de innovatie van het onderwijs in de sector vmbo Economie en Ondernemen. De meeste activiteiten van het platform stonden in het afgelopen jaar in het teken van het voorbereiden op de vernieuwde beroepsgerichte programma vmbo Economie en Ondernemen.

 

Het Platform vmbo Economie en Ondernemen vertegenwoordigt in de overlegstructuren de scholen en behartigt de belangen van de leerlingen en de medewerkers in het profiel Economie en Ondernemen. Dit krijgt concreet vorm door:

 

  • het bevorderen van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen scholen binnen vmbo Economie en Ondernemen,
  • het versterken van de identiteit en de kwaliteit van onderwijs binnen het profiel Economie en Ondernemen, o.a. door het voordragen van leden voor de vaksecties beroepsgerichte programma’s van het College voor Toetsen en Examens en
  • het versterken van het profiel Economie en Ondernemen binnen het vmbo door de afstemming met het bedrijfsleven te bevorderen en de aansluiting met het MBO te verbeteren.

 

Met uw contributie wil het Platform vmbo Economie en Ondernemen ook in dit schooljaar graag onder andere:

 

  • Ruim 30 e-nieuwsbrieven en e-nieuwsflitsen met actuele informatie laten verschijnen,
    wekelijks een flink aantal berichten met informatie en tips en trucs op de Facebook-inspiratiepagina plaatsen,
  • de kwartiermaker vmbo Economie en Ondernemen ondersteunen bij de docentenscholing vanuit het project Bijscholing VMBO,
  • de totstandkoming van de Examenbank voor het profiel Economie en Ondernemen bevorderen en ondersteunen en
  • regionale bijeenkomsten voor pilotscholen Vernieuwing beroepsgericht Economie en Ondernemen.

 

Per e-mail hebt u de nota voor de contributie 2022-2023 ontvangen met het vriendelijke verzoek om deze vóór eind november aanstaande te willen betalen. Uw lidmaatschap en financiële bijdrage zijn onmisbaar voor de continuering van het Platform vmbo Economie en Ondernemen!

 

Mocht het nodig zijn om de contactgegevens zoals deze bekend zijn bij het Platform vmbo Economie en Ondernemen aan te passen, stuurt u dan s.v.p. een e-mail naar info@platformeconomie.nl. U krijgt dan een wijzigingsformulier toegestuurd. Of u klikt in deze zin om het wijzigingsformulier te downloaden.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Maurits de Bruin
Voorzitter Platform vmbo Economie en Ondernemen
E: info@platformeconomie.nl