Profiel Economie & Ondernemen

Een leerling die het profiel E&O volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in economie en één vak uit het rijtje wiskunde, Duits of Frans. Op de website van Stichting Platforms VMBO (SPV) vindt u een opsomming van het complete examenprogramma van Economie en Ondernemen (E&O): kern, profielmodulen en beroepsgerichte keuzevakken.

SPV – Economie & Ondernemen

 

Syllabus profielmodules

Bij de ontwikkeling van de vmbo-profielen is voor elk profiel een syllabus geschreven waarin alle elementen uitgebreid worden beschreven. Dit document bevat de stof waarop het CSPE op wordt gebaseerd. De syllabi vindt u via een link onderaan de pagina van SPV E&O.

 

Vakinhoudelijke uitwerkingen keuzevakken

Voor de keuzevakken is er echter geen syllabus: scholen hebben veel vrijheid om deze naar eigen inzicht uit te werken. Om docenten toch meer houvast te geven over de invulling van de in de keuzevakken genoemde eindtermen is er per keuzevak een vakinhoudelijke uitwerking ontwikkeld. Deze uitwerkingen vindt u ook op de bovengenoemde pagina van SPV E&O.

 

Alles over het examen

Het College voor Toetsen en Examens is namens de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Op de website is uitgebreide informatie te vinden over alles rond het examen, per examenjaar, per schoolsoort/leerweg, per profiel.

 

Voorbeeld: informatie m.b.t. examenjaar 2023 kaderberoepsgericht Economie en Ondernemen is hier te vinden in het Examenblad 2023 E&O kb

 

Oude examens met uitwerkingen bij Cito

Aan de slag met oude Cito-examens? Op de website van Cito worden alle oude examens met opgaven, uitwerkingen en correctievoorschriften gepubliceerd.

Voorbeeld: oefenen met het examen 2022 voor E&O basisberoepsgericht? Zie examen E&O bb 2022