Tips en websites

Voor ongeveer 50% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is het vmbo de plek waar ze hun talent het beste kunnen ontwikkelen. Daar leggen ze immers de basis voor de rest van hun leven en van hun vakmanschap. Het mbo bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Zo’n 40% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft ooit een mbo-diploma behaald. Samen leveren het vmbo en mbo goede vakmensen die kunnen werken met hun hoofd, hart en handen.

 

CONCEPT -> UPDATE NODIG

https://www.platformvmboeo.nl/doorlopende-leerlijn-vmbo—mbo/tips-en-websites