ZOEKEN:

Nieuws

CvTE: VACATURE LID VASTSTELLINGSCOMMISSIE

22 januari 2023
CvTE: VACATURE LID VASTSTELLINGSCOMMISSIE

Werk je in het beroepsonderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Per 1 augustus 2023 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van het platform Economie en Ondernemen ingevuld kan worden:

 

PROFIELVAK ECONOMIE & ONDERNEMEN VMBO

Taakomvang: ca. 416 klokuren op jaarbasis*

TAKEN EN FUNCTIE-EISEN LID

We zijn op zoek naar een lid die zich gaat bezighouden met het:

• beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het Profielvak Economie & Ondernemen vmbo.

• adviseren over de normering van de centrale examens van het Profielvak Economie & Ondernemen vmbo.

• meedenken over de constructieopdracht aan Cito voor de centrale examens van het Profielvak Economie & Ondernemen vmbo.

 

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie Profielvak Economie & Ondernemen vmbo:

• is bevoegd voor het geven van onderwijs in het Profiel Economie & Ondernemen vmbo.

• beschikt over goede vakkennis en –vaardigheden op het gebied van het Profiel Economie & Ondernemen vmbo.

• heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs en de examinering ervan in het Profielvak Economie & Ondernemen in examenklassen (bij voorkeur in alle leerwegen) in het vmbo.

 

Strekt tot aanbeveling:

• deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

 

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samen gaan met

• het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode.

• het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest).

• het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

 

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.


Download hier de aanvullende informatie van het CvTE. Uw belangstelling voor de vaststellingscommissie kunt u, voorzien van een curriculum vitae, kenbaar smaken bij het secretariaat van het Platform vmbo Economie en Ondernemen via: info@platformeconomie.nl