ZOEKEN:

Nieuws

SPV: leerlingaantal in het vmbo stijgt met 6,4%

19 januari 2023
SPV: leerlingaantal in het vmbo stijgt met 6,4%

Aan het eind van het kalenderjaar publiceert DUO de voorlopige leerlingaantallen van het lopende schooljaar. Zo ook eind 2022. In het schooljaar 2022-2023 volgen meer leerlingen dan voorheen voortgezet onderwijs. Om aantallen met elkaar te kunnen vergelijken en tendensen waar te kunnen nemen, kijkt SPV altijd naar de leerlingenaantallen in de derde klas van het vmbo. Dat is het moment waarop alle vmbo-leerlingen een profiel volgen.

Totaal aantal leerlingen
Het aantal 3e jaars leerlingen dat een beroepsgericht profiel volgt in het vmbo is in 2022-2023 gestegen met 6.0%. Dit is veel meer dan de prognose van 1.5% die DUO had afgegeven. Ook het aantal leerlingen in de theoretische leerweg stijgt, met 2,5%. Onderstaand overzicht toont de leerlingaantallen in het derde leerjaar VO per schoolsoort.


Op de website Leerlingaantal in het vmbo stijgt met 6,4% - Stichting Platforms vmbo is per beroepsgericht vmbo-profiel de leerlingaantallen te zien. Interessant, omdat veel vmbo-leerlingen na het behalen van het examen voor een beroepsgericht vervolg op mbo-niveau kiezen.