ZOEKEN:

Nieuws

Tussenstand ontwikkelingen te vernieuwen beroepsgerichte programma (BGP) Economie en Ondernemen

14 oktober 2022
Tussenstand ontwikkelingen te vernieuwen beroepsgerichte programma (BGP) Economie en Ondernemen

In 2021 ontving de SLO de opdracht om het bestaande beroepsgerichte profiel Economie en ondernemen gereed te maken voor deze tijd voor basisberoeps-, kaderberoeps- en de gemengde leerweg. Vóóral praktischer én mínder theoretisch.

 

Economie en ondernemen lijkt te veel inhouden te bevatten richting de zakelijke dienstverlening, zoals de profielmodulen Secretarieel en Administratie. Aangezien de automatisering binnen administratieve beroepen sterk is toegenomen, is de voorbereiding op het mbo richting zakelijke dienstverlening minder relevant geworden. Daarom is besloten om de profielmodulen Secretarieel en Administratie samen te voegen tot één profielmodule. Er liggen juist wel kansen voor bovengenoemde leerwegen richting mbo Handel en ondernemerschap. Hierom is besloten om de profielmodule Commercieel op te splitsen in twee profielmodulen. De profielmodule Logistiek wordt ook praktischer.


VVC (Vakvernieuwingscommissie)

Vanaf januari tot juni 2022 is de Vakvernieuwingscommissie (VVC) aan de slag gegaan om een concept-examenprogramma te maken. De VVC bestaat uit de volgende leden:
- een onafhankelijke voorzitter

- twee vmbo-docenten BGP E&O

- één mbo-docent

- een vertegenwoordiger van het CvTE (College voor Toetsen en Examens)

- een vertegenwoordiger van het Cito (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling)

- secretaris (SLO)


SC (Syllabuscommissie)

De Syllabuscommissie bestaat uit:
- een onafhankelijk voorzitter

- vier docenten uit het vmbo BGP E&O

- een docent vanuit het mbo,

- één docent die ook in de Vaststellingscommissie zit namens het CvTE

- een vertegenwoordiger vanuit het CvTE

- een vertegenwoordiger vanuit het Cito

- secretaris (SLO)

 

Tijdpad

-       Eind juni 2022 hebben 15 pilotscholen, die zich aangemeld hebben voor de pilot BGP E&O, het concept-examenprogramma E&O ontvangen met handreiking.

-       In september zijn de pilotscholen van start gegaan voor het eerste cohort 2022-2024.

-       In november/december 2022 haalt de SLO feedback op bij de pilotscholen over de eerste resultaten. Ook de stakeholders worden gevraagd om feedback op het examenprogramma BGP E&O.

-       De syllabuscommissie (SC) komt voorlopig vier keer samen, vanaf oktober 2022 tot januari 2023. In januari 2023 levert de SC een syllabus op bij het concept-examenprogramma BGP E&O.

-       Het CvTE organiseert in februari 2023 een veldraadpleging onder de scholen voor BGP E&O. Naar aanleiding van de feedback van de pilotscholen en stakeholders wordt het concept-examenprogramma BGP E&O bijgesteld. Naar aanleiding van de veldraadpleging vinden aanpassingen aan de syllabus plaats.

-       Eind juni 2023 ligt er een 2e versie van het concept-examenprogramma klaar met ook een 2e versie van de syllabus.

 

De bovengenoemde cyclus ten aanzien van de feedback en de veldraadpleging zal in 2023-2024 leiden tot het invoeren van het vernieuwde BGP E&O. Dus in september 2024 voor alle scholen in Nederland.

 

In de tekst wordt telkens gesproken over BGP E&O. Ook bestaat er praktijkgericht programma (PGP) E&O Deze PGP E&O is bedoeld voor De Nieuwe leerweg (DNL), het samengaan van de GL en de TL (theoretische leerweg).


Met vriendelijke groet,

Rob Duijker, beleidsmedewerker SLO