ZOEKEN:

Nieuws

Taken van een examensecretaris

26 september 2022
Taken van een examensecretaris

Examensecretarissen vervullen binnen de school een belangrijke rol in de organisatie rondom de examens, schoolexamen en centraal examen. Daarom is de examensecretaris voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de centrale contactpersoon in de informatiestroom over centrale examens. De geregistreerde examensecretaris krijgt alle belangrijke informatie via het mailsysteem van de website Examenblad.nl.


Als examensecretaris kan het prettig zijn houvast te hebben: daarom vindt u hier nuttige informatie en verwijzingen naar informatie over de centrale examens (CE).