ZOEKEN:

Nieuws

College voor Toetsen en Examens: Septembermededeling 2022-2023

26 september 2022
College voor Toetsen en Examens: Septembermededeling 2022-2023

In deze Septembermededeling wordt de nieuwe benaming van BRON gehanteerd: het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen en vervangt onder meer het systeem BRIN. Daarom zal op termijn ook de naamgeving van BRIN-nummer en BRIN-vestigingsnummer op Examenblad worden vervangen en komt hiervoor de naamgeving instellingscode en vestigingscode in de plaats. Op dit moment hanteren we op Examenblad nog de naamgeving BRIN-nummer en BRINvestigingsnummer.


Vanaf 1 augustus is de herziene Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) in werking getreden. Ook de onderliggende besluiten zijn vervangen door een nieuw Uitvoeringsbesluit WVO. Daarmee is het voormalige Eindexamenbesluit VO vervallen.


De inhoud van de regelgeving is niet gewijzigd, wel zijn sommige bepalingen van de wet naar het besluit verschoven en andersom. Verwijzingen in eerdere jaren naar het

Eindexamenbesluit VO zijn op grond van deze verandering vervangen door nieuwe verwijzingen naar de WVO en het Uitvoeringsbesluit WVO.


Download de Septembermededeling 2022-2023 van het CvTE.