ZOEKEN:

Nieuws

Oproep: Krant Sterk Beroepsonderwijs wil graag in gesprek met docenten over hoe vmbo-scholen omgaan met het inlopen van vertraging bij leerlingen

27 september 2021
Oproep: Krant Sterk Beroepsonderwijs wil graag in gesprek met docenten over hoe vmbo-scholen omgaan met het inlopen van vertraging bij leerlingen

In de volgende editie van de krant Sterk Beroepsonderwijs mag een uitgebreid artikel komen over wat vmbo-scholen doen om studievertraging bij leerlingen in te lopen. Sterk Beroepsonderwijs verschijnt tweemaal per jaar in een oplage van 150.000. De krant wordt verspreid onder alle vmbo- en mbo-scholen in Nederland.


Voor het artikel worden docenten gezocht die kunnen vertellen hoe vmbo-scholen bezig zijn met het inlopen van vertraging bij hun leerlingen. De redactie zoekt: 

* Scholen die interessante aanpakken hebben om de vertraging van leerlingen in de profielen in te lopen en daarbij gebruik maken van de mogelijkheden van vmbo beroepsgericht: keuzevakken, intensievere lob, stages, gastlessen, externe docenten, peerprojecten, activiteiten om leerlingen weer binding met school te laten krijgen  etc

* Scholen die samenwerken met het mbo in het kader van inlopen van de vertraging (in doorlopende routes, in warme overdracht, andere opbouw van programma, andere manieren om nieuwe leerlingen te ontvangen)

* Scholen die na/door corona gekozen hebben voor een blijvend andere aanpak van iets in hun programma

* Scholen die iets bijzonders hebben gedaan voor nieuwe docenten die coronatijd zijn aangesteld: hoe krijgen die docenten binding met school en leerlingen?


Docenten/vmbo-scholen met belangstelling om mee te wewrken kunnen contact opnemen met:

Eva Voncken van bureau Turf

E: eva.voncken@bureauturf.nl

Mozartlaan 24

3533 GB Utrecht

T: 0683997204