ZOEKEN:

Nieuws

Nieuwe servicedocumenten corona

10 september 2021
Nieuwe servicedocumenten corona

Bericht van de Stichting Platforms vmbo (SPV): Half augustus 2021 heeft OCW aan alle scholen voor voortgezet onderwijs een bijgesteld servicedocument corona gestuurd. Dit document gaat gelden vanaf de start van het nieuwe schooljaar. In het document en in de daarbij horende FAQ’s zijn met grijs veranderingen ten opzichte van het voorgaande document aangegeven. Deze veranderingen hebben vooral betrekking op de vraag: hoe te handelen als er een met corona besmet persoon in de klas/school is en hoe om te gaan met ventilatie van lokalen en gebouwen.

Via onderstaande link komt u bij de servicedocumenten en bij een overzicht van de veelgestelde vragen. Nieuwe servicedocumenten corona - Stichting Platforms vmbo