ZOEKEN:

Nieuws

Het staat in de Staatscourant!! Er zijn aanvullingen op de Conversietabel voor vmbo Economie en Ondernemen

18 juli 2021
Het staat in de Staatscourant!! Er zijn aanvullingen op de Conversietabel voor vmbo Economie en Ondernemen

Diverse keren bracht de e-nieuwsbrief van het Platform vmbo Economie en Ondernemen berichten over de zogenoemde Conversietabel voor vmbo Economie en Ondernemen. Deze Conversietabel benoemt de lesbevoegdheid voor het werken in de sector vmbo Economie. Wellicht herinnert u zich nog het belang van de datum 1 augustus 2006? Toen trad namelijk de ‘Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO)’ in werking. De Wet BIO bepaalt dat degenen die vóór 1 augustus 2006 in het bezit waren van een getuigschrift / bewijs van bekwaamheid voor -in ons geval- een vak binnen de sector Economie vmbo, behouden op basis van het overgangsrecht de bekwaamheid / bevoegdheid.


Belangenbehartiging

Het opkomen voor de belangen van naar verwachting zo’n 200 collega’s zonder formele lesbevoegdheid lijkt op korte termijn tot een heel succesvolle afronding te komen! Van het ministerie van OCW ontving het Platform vmbo Economie en Ondernemen de aankondiging van uitbreiding van de Conversietabel vmbo Economie en Ondernemen. Het lijkt erop dat een zestal voorstellen van het Platform zijn overgenomen. Deze uitbreiding van de Conversietabel krijgt een wettelijke status bij publicatie in de Staatscourant. Hier is het nog even wachten op. Zodra de desbetreffende Staatscourant gepubliceerd is, informeert het Platform u in een volgende nieuwsbrief en op de website.


Toegevoegd aan de Conversietabel voor vmbo Economie en Ondernemen zijn:

1. Tweedegraads akte Textiele werkvormen
2. Tweedegraads akte Textielvormgeving
3. Tweedegraads akte (brede versie) Secretariaatsvakken en kantoorpraktijk
4. Lo-akte Handelskennis (akte P)
5. Diploma derdegraads applicatiecursus Verkooppraktijk 
6. Diploma derdegraads applicatiecursus Kantoorpraktijk

De in de Conversietabel genoemde diploma's/getuigschriften die u in bezit hebt vormen het bewijs dat u lesbevoegd bent. 


U kunt de publicatie in de Staatscourant 2021, 35783 lezen via Staatscourant 2021, 35783 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
L
ees de gehele regeling Conversietabel getuigschriften en vakken VO via wetten.nl - Regeling - Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO - BWBR0031802 (overheid.nl).