ZOEKEN:

Nieuws

Presentatie online bijeenkomst 'De toekomst van vmbo Economie en Ondernemen'

21 juni 2021
Presentatie online bijeenkomst 'De toekomst van vmbo Economie en Ondernemen'

De gebruikte presentatie tijdens de online bijeenkomst van het Platform vmbo Economie en Ondernemen is te bekijken. De bijeenkomst waarvoor ruim méér dan honderd collega's zich aanmeldden was een startbijeenkomst met als titel 'De toekomst van vmbo Economie en Ondernemen'. De aanleiding voor de startbijeenkomst is een aantal bij het Platform binnengekomen signalen dat er sprake lijkt van achterstallig onderhoud van in ieder geval twee van de vier profielvakken van Economie en Ondernemen.


Download de presentatie 'De toekomst van vmbo Economie en Ondernemen' (14 juni 2021).


Het hoofdonderdeel van de online bijeenkomst over de toekomst van vmbo Economie en Ondernemen vormde een groepsoverleg over een viertal vragen. Hiervoor werd elke vraag in zogenoemde break-out rooms besproken en werden post-its met tips beschreven in een Mural.

1) Wat doe jij eraan om het vak E&O up-to-date te houden?

2) Welke onderdelen van het profielvak E&O zijn wat jou betreft absoluut onmisbaar voor onze leerlingen?

3) Welke onderdelen van het vak zijn wat jou betreft inmiddels verouderd of sluiten niet meer aan bij het vervolgonderwijs en arbeidsmarkt?

4) Welke ontwikkelingen en trends verdienen volgens jou een plek in het profiel, en waarom?


Bekijk de Mural, een schermgrootte van 35% maakt de 'post-its' goed leesbaar. Collega's die graag nog reacties op bovenstaande (vier) vragen willen geven kunnen dit insturen via het e-mailadres van het Platform info@platformeconomie.nl.