ZOEKEN:

Nieuws

Concept examenprogramma's praktijkgerichte programma's EO

14 juni 2021
Concept examenprogramma's praktijkgerichte programma's EO

Bekijk het conceptprogramma via de volgende link:

EO-20210525-concept-examenprogramma-versie-1-Economie-en-Ondernemen.pdf (sterkberoepsonderwijs.nl)


De gl- en tl-scholen die meedoen aan de pilot praktijkgerichte programma’s gaan vanaf schooljaar 2021-2022 deze concept examenprogramma’s beproeven. De programma’s worden op basis van ervaringen van de pilotscholen en reacties vanuit het veld bijgesteld.


Ook niet-pilotscholen kunnen met deze concept examenprogramma’s aan de slag. Let op: deze scholen mogen een praktijkgericht programma alleen als extra-curriculair vak aanbieden. Scholen kunnen zich ook op andere manieren voorbereiden op de invoering van de nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma, bijvoorbeeld door deel te nemen aan scholing in het kader van de nieuwe leerweg via bijscholing vmbo.


Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de programma’s, neem dan deel aan het webinar van 17 juni. Hierin geven vakinhoudelijke deskundigen van SLO een toelichting bij de concept examenprogramma’s. Er wordt per praktijkgericht programma een toelichting gegeven. Mocht u informatie willen over meer dan één programma dan kunt u de webinars over andere programma’s via de website Sterk beroepsonderwijs terugkijken.


Als u vragen heeft over de inhoud van de concept examenprogramma’s, dan kunt u die stellen via vmbo@slo.nl.


Bekijk het conceptprogramma via de volgende link:

EO-20210525-concept-examenprogramma-versie-1-Economie-en-Ondernemen.pdf (sterkberoepsonderwijs.nl)