ZOEKEN:

Nieuws

Verzoek voor deelname aan de enquête profielvak-CSPE's 2021!

13 mei 2021
Verzoek voor deelname aan de enquête profielvak-CSPE's 2021!

Dit jaar worden de profielvakken afgesloten met een schoolexamen. Scholen mogen hierbij gebruik maken van de cspe’s die zijn gemaakt voor de geplande afname in 2021. Deze enquête is bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het gebruik van en de ervaringen met de profielvak-cspe’s 2021.


De opbrengst van de enquête is in principe input voor de ontwikkeling van de profielvak-cspe’s vanaf 2022. Daarom vragen wij u om deze enquête zorgvuldig in te vullen. Wij danken u daarvoor bij voorbaat. Ook docenten die dit jaar geen gebruik maken van het CSPE roepen we op de enquête in te vullen. Voor hen bestaat de enquête maar uit enkele vragen, maar antwoord daarop geeft ons wel inzicht in het aantal scholen dat het CSPE gebruikt en de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen.


De bedoeling is dat u één enquête per profielvak en per leerweg invult. Tenzij anders aangegeven kunt u per vraag één antwoord invullen. De uiterste invuldatum is 30 juli 2021.


Vul s.v.p. de enquête in via de volgende link: Enquête afname profielvak-cspe’s 2021 - Stichting Platforms vmbo