ZOEKEN:

Nieuws

Nieuws over de getuigschriften / bewijzen van bekwaamheden ouder dan 1 augustus 2006

18 juli 2021
Nieuws over de getuigschriften / bewijzen van bekwaamheden ouder dan 1 augustus 2006

Diverse keren bracht de e-nieuwsbrief van het Platform vmbo Economie en Ondernemen berichten over de zogenoemde Conversietabel voor vmbo Economie en Ondernemen. Deze Conversietabel benoemt de lesbevoegdheid voor het werken in de sector vmbo Economie. Wellicht herinnert u zich nog het belang van de datum 1 augustus 2006? Toen trad namelijk de ‘Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO)’ in werking. De Wet BIO bepaalt dat degenen die vóór 1 augustus 2006 in het bezit waren van een getuigschrift / bewijs van bekwaamheid voor -in ons geval- een vak binnen de sector Economie vmbo, behouden op basis van het overgangsrecht de bekwaamheid / bevoegdheid.


Belangenbehartiging

Het opkomen voor de belangen van naar verwachting zo’n 200 collega’s zonder formele lesbevoegdheid lijkt op korte termijn tot een heel succesvolle afronding te komen! Van het ministerie van OCW ontving het Platform vmbo Economie en Ondernemen de aankondiging van uitbreiding van de Conversietabel vmbo Economie en Ondernemen. Het lijkt erop dat een zestal voorstellen van het Platform zijn overgenomen. Deze uitbreiding van de Conversietabel krijgt een wettelijke status bij publicatie in de Staatscourant. Hier is het nog even wachten op. Zodra de desbetreffende Staatscourant gepubliceerd is, informeert het Platform u in een volgende nieuwsbrief en op de website.


Informeel* informeerde OCW het Platform dat het gaat om de volgende zes diploma's/getuigschriften/certificaten:

1. Tweedegraads akte Textiele werkvormen

2. Tweedegraads akte Textielvormgeving

3. Tweedegraads akte (brede versie) Secretariaatsvakken en kantoorpraktijk

4. Lo-akte Handelskennis (akte P)

5. Diploma derdegraads applicatiecursus Verkooppraktijk 

6. Diploma derdegraads applicatiecursus Kantoorpraktijk

* De bovengenoemde titels zijn nog niet officieel, hiervoor is publicatie in de Staatscourant nodig!