ZOEKEN:

Nieuws

OPROEP: s.v.p. contact opnemen bij afsluiten keuzevak Internationale handel voor BB-leerlingen op KB-niveau

17 maart 2021
OPROEP: s.v.p. contact opnemen bij afsluiten keuzevak Internationale handel voor BB-leerlingen op KB-niveau

Het keuzevak Internationale handel (1720) mag op KB-niveau aangeboden aan én afgesloten worden door leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Uit signalen van collega’s blijkt dat dit besluit nog niet helemaal verwerkt is in de systemen voor het invoeren van eindcijfers. Hierdoor krijgen scholen die dit examenjaar Internationale handel aanbieden aan hun basisleerlingen een foutmelding. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele onrust of paniek op het laatste moment voor te zijn vragen we u zich te melden.

U kunt zich melden door de heer Jeroen de Weger, programmaleider vmbo van OCW (j.deweger@minocw.nl) een e-mail te sturen. Vraag in het bericht om toestemming voor uw BB-leerlingen om het keuzevak Internationale handel op een hoger -dus KB- niveau te volgen en af te sluiten. OCW geeft vervolgens per ommegaande toestemming. Hierdoor kan het behaalde cijfer meetellen bij het combinatiecijfer voor de keuzevakken. Ook voor het cijfer voor het keuzevak Internationale handel geldt dat een leerling dit keuzevak met ten minste een afgeronde 4 moet hebben afgesloten.

Dit bericht is in samenwerking met mevrouw Kerkhoffs van de Stichting Platforms vmbo tot stand gekomen. Neem bij aanvullende vragen en/of opmerkingen contact op.

Met vriendelijke groet,
Martijn Pakkert, adviseur / secretaris Platform vmbo Economie en Ondernemen
E: info@platformeconomie.nl

Alle nieuws items