ZOEKEN:

Nieuws

Inschrijving bijscholing nieuwe leerweg niet-pilotscholen van start

11 maart 2021
Inschrijving bijscholing nieuwe leerweg niet-pilotscholen van start

Ook niet-pilotscholen die het praktijkgerichte programma van de nieuwe leerweg extra curriculair willen gaan invoeren, kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de eerste 6 basismodules via bijscholingvmbo.nl. Er zijn data gepland voor maart ’21.
 

Om alle scholen te ondersteunen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s is (en wordt) een scholingsaanbod ontwikkeld van basis- en verdiepingsmodules rond zes samenhangende thema’s die van belang zijn voor álle praktijkgerichte programma’s:

1) Visie op de leerweg

2) Ontwikkelen van een onderwijsprogramma

3) De (veranderende) rol van de docent

4) LOB

5) Evalueren (formatief) en examineren (summatief)

6) Samenwerking/netwerken met het mbo en bedrijven/instellingen


U kunt zich nu inschrijven voor de eerste basistrainingen. Data voor de verdiepingstrainingen volgen na 1 april ’21.Basistrainingen
- Alles wat je moet weten over LOB in de nieuwe leerweg
- De nieuwe leerweg - Bouwstenen voor het implementatieplan
- De (veranderende) rol van de docent in de nieuwe leerweg
- Evalueren en examineren van het praktijkgerichte programma
- Hoe haal je de praktijk binnen een les ‘praktijkgericht programma’?
- Van examen- naar onderwijsprogramma

Verdiepende trainingen:
- De rol van de docent als coach/begeleider in het praktijkgerichte programma
- Hoe richt/voer je een praktijkgericht programma in op een school?
- Koppeling praktijkgerichte programma’s met mbo’s, bedrijvennetwerk en maatschappelijke instellingen
- Zonder reflectie geen LOB