ZOEKEN:

Nieuws

Besluit eindexamens VO 2021: flexibel examenrooster en extra herkansing

18 december 2020
Besluit eindexamens VO 2021: flexibel examenrooster en extra herkansing

Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen, ook leerlingen die staatsexamen doen, een extra herkansing.


Meer informatie op de website van het ministerie van OCW. Zie Besluit eindexamens VO 2021: flexibel examenrooster en extra herkansing | Nieuwsbericht | Nieuwsbrieven Ministerie van OCW (nieuwsbrievenminocw.nl)

Alle nieuws items