ZOEKEN:

Nieuws

"Actieplan stages en leerbedrijven"

5 oktober 2020
"Actieplan stages en leerbedrijven"

Twee interessante documenten over het "Actieplan stages en leerbedrijven". Een brief van de minister van OCW en een tussenrapportage van SBB.

Openingswoord brief minister Van Engelshoven:
"In deze brief informeer ik uw Kamer, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg (AO) over corona III mbo van 18 juni jl., over het huidige aanbod van stageplaatsen en leerbanen en licht ik toe welke stappen de afgelopen maanden zijn genomen om het aanbod van stages en leerbanen in het mbo op peil te houden. In deze brief zal ik de Kamer verder informeren over de acties en maatregelen om gelijke kansen op stages te bevorderen en stagediscriminatie tegen te gaan, zoals ik eveneens heb toegezegd tijdens bovengenoemd AO."


Lees hier de brief van de minister van OCW.

Lees hier de tussenrapportage van SBB.