ZOEKEN:

Nieuws

Toolbox "Visie op toetsing en examinering"

23 september 2020
Toolbox "Visie op toetsing en examinering"

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo krijgt steeds meer aandacht. Daarbij is het belangrijk dat elke school een eigen visie op toetsing en examinering ontwikkelt. Maar hoe kom je tot een schooleigen visie en welke ruimte is er binnen het wettelijk kader? Het doel van deze toolbox is om samen actief aan de slag te gaan en stapsgewijs tot inzicht te komen wat voor jullie school belangrijk is. De focus ligt op het vmbo, maar de tools zijn ook breder inzetbaar.


Zie voor meer informatie: https://www.platformsvmbo.nl/themas/schoolexaminering/visie-op-schoolexaminering?utm_source=SPV+Juli+2020&utm_medium=email

Alle nieuws items