ZOEKEN:

Nieuws

Bestuur en leden van de Stichting Platforms vmbo

31 augustus 2020
Bestuur en leden van de Stichting Platforms vmbo

Op de pagina https://www.platformsvmbo.nl/over-ons is te zien wie het Bestuur van de SPV vormen en wie de leden zijn. In de Stichting Platforms vmbo (SPV) werken docentenplatforms samen aan het vmbo. SPV richt zich op de beroepsgerichte profielen én de avo-vakken. Onder het motto ‘samen waar het kan, apart waar dat wenselijk is’ bundelen platforms hun krachten en vormen zij één vmbo-gezicht en één gesprekspartner voor het vmbo-veld. SPV werkt met alle belangrijke spelers in het onderwijsveld, zoals de ministeries van OCW en EZ, de VO-raad, de MBO Raad, de AOC Raad, S-BB, branche-organisaties en vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven. Dit alles met als doel de leerlingen in het vmbo een optimale voorbereiding te bieden op opleiding en beroep.