ZOEKEN:

Nieuws

Advies SLO praktijkgerichte programma's nieuwe leerweg Economie en Ondernemen

16 juni 2020
Advies SLO praktijkgerichte programma's nieuwe leerweg Economie en Ondernemen

De komende jaren worden de gemengde en theoretische leerwegen (gl en tl) samengebracht in een nieuwe leerweg waarbinnen elke leerling een 'praktijkgericht programma' volgt en afsluit.1 OCW heeft SLO gevraagd om te adviseren welke praktijkgerichte programma's passen in de nieuwe leerweg. SLO heeft naar aanleiding hiervan geadviseerd het beroepsgerichte programma Economie & Ondernemen (E&O) voor de gl stevig door te ontwikkelen tot een praktijkgericht programma dat door alle scholen kan worden aangeboden.


Door E&O voor de nieuwe leerweg door te ontwikkelen, samen met mbo en havo, kan een op doorstroom gericht examenprogramma ontstaan. Het wordt een praktijkgericht programma dat alle scholen onder een nieuwe naam kunnen aanbieden. Dat betekent dat er een praktijkgericht programma wordt ontwikkeld waarbij jongeren kennis maken met en voorbereidt worden op mbo niveau 4 opleidingen in de sector Economie (die in het mbo vertegenwoordigd worden door de bedrijfstakgroepen Handel en Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid) en (het E&M-profiel van) het havo.


Op dit moment wordt de uitkomst van het advies door het Ministerie van OCW verwerkt in de subsidieregeling voor praktijkgerichte programma's. 'E&O' wordt in deze pilots meegenomen, zodat in schooljaar 2020 - 2021 onder leiding van SLO pilots kunnen starten die dit praktijkgerichte examenprogramma door ontwikkelen. Naast deze pilotscholen worden in ieder geval het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, uw platform en het VECON hierbij betrokken worden.