ZOEKEN:

Nieuws

Wanneer de vmbo-scholen (vanaf 2 juni?) weer open gaan: Servicedocument beroepsonderwijs

13 mei 2020
Wanneer de vmbo-scholen (vanaf 2 juni?) weer open gaan: Servicedocument beroepsonderwijs

Op 2 juni gaan naar verwachting de VO-scholen weer open. Scholen moeten zich dan wel aan de corona-richtlijnen houden. De sociale partners hebben hiervoor een protocol opgesteld, dat SPV, samen met de sectorraad PRO heeft uitgewerkt tot een ‘servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs na 2 juni’. Het protocol en servicedocument kunt u, naast tips, adviezen en goede voorbeelden vinden op www.platformsvmbo.nl/corona.


Na de persconferentie van 6 mei jl. is duidelijk geworden wanneer de scholen voor Voortgezet Onderwijs weer open kunnen, nl. op 2 juni a.s. De VO-raad heeft inmiddels een protocol verspreid voor de gehele sector. Hierin wordt duidelijk op welke wijze de scholen weer open kunnen. Uiteraard geldt dit protocol voor de gehele VO-sector. De schoolsoorten echter, die praktijk- en beroepsgerichte vakken in het curriculum hebben, zoals het VMBO, Praktijkonderwijs en het VSO, staan de komende periode voor een extra uitdaging. Praktijk- en beroepsonderwijs vragen vaak juist nabijheid, en hebben ook vaak lokalen en roosters die zich niet makkelijk lenen voor 1,5 meter afstandsonderwijs.


Om de scholen te ondersteunen hebben de Stichting Platforms vmbo, de Sectorraad Praktijkonderwijs en Lecso, gezamenlijk een service-document ontwikkeld. Dit is een document dat de scholen kan helpen met het operationaliseren van het protocol van de VO-raad. Juist ook voor dit type onderwijs. We hebben wel besloten er een dynamisch en flexibel document van te maken. Dit omdat we in de praktijk vast dingen gaan tegenkomen die we nu nog niet kunnen bedenken, maar waar wel oplossingen voor gezocht moeten worden. Het servicedocument zal voor het VMBO en het Praktijkonderwijs nagenoeg gelijk zijn. Het VSO past het document op maat aan voor de eigen sector omdat daar ook nog een aantal andere aspecten meespeelt, bijvoorbeeld in de verzorgende sfeer.

Alle nieuws items