ZOEKEN:

Nieuws

OCW publiceert slaag-zakregeling

10 april 2020
OCW publiceert slaag-zakregeling

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.


Naast de slaag-zakregeling geeft de brief ook inzicht in het tijdpad en het kader voor de afronding van het schooljaar voor examenkandidaten. Ook de mogelijkheid voor kandidaten om hun eindresultaat te verbeteren wordt beschreven. Donderdag 4 juni wordt een centraal afsluitingsmoment voor de kandidaten.

Lees de kamerbrief.

Servicedocument VO-examens slaag-zakregeling.

Alle nieuws items