ZOEKEN:

Nieuws

CvTE Update: Coronavirus en centrale toetsen en examens

2 april 2020
CvTE Update: Coronavirus en centrale toetsen en examens

Het centraal examen vo komt dit schooljaar te vervallen. Op dinsdag 24 maart hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs een Kamerbrief gepubliceerd. Daarin staat dat het Centraal Examen dit schooljaar niet doorgaat. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen.

Voor de komende leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft minister Slob besloten dat dit jaar leraren (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen. Dit houdt in dat ook de Centrale Eindtoets dit schooljaar niet doorgaat.

Alle inspanningen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn er de komende tijd op gericht om helderheid te bieden over de centrale toetsen en examens van het CvTE en om vragen en onrust bij onderwijsinstellingen weg te nemen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. Zie daarvoor de informatie op Rijksoverheid.nl.

Voor sectorspecifieke informatie verwijzen we naar de websites Examenblad.nlExamenbladmbo.nl en Centraleeindtoetspo.nl. Onderwijsinstellingen houden we via de gebruikelijke mailsystemen op de hoogte.

Alle nieuws items