ZOEKEN:

Nieuws

Eindexamen 2020: Het cspe en de maatregelen vanwege het coronavirus

18 maart 2020
Eindexamen 2020: Het cspe en de maatregelen vanwege het coronavirus

Op dinsdag 17 maart jl. heeft de minister de Kamerbrief 'Maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus' gepubliceerd.

 

De maatregelen, die vanwege het coronavirus in acht genomen moeten worden, gelden ook tijdens de afname van de cspe’s. Specifieke aandacht vragen wij voor genoemde maatregelen aangaande hygiëne en het in acht nemen van een onderlinge afstand tussen personen.

 

Op het tijdstip van verzending van deze mailing was 1,5 meter nog de richtlijn van het RIVM voor de onderlinge afstand. Afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt, kunnen de richtlijnen veranderen. De website van het RIVM vermeldt steeds de actuele maatregelen.

 

Bij de voorbereiding op de afname en tijdens de afname zelf moet hiermee rekening gehouden worden. Dit kan onder meer invloed hebben op de positionering van de kandidaten en de examinator(en) en op de positionering en inrichting van de werkplekken tijdens de afname. Het is aan de scholen zelf hier concreet invulling aan te geven.

 

Daarnaast bevatten sommige cspe’s onderdelen met opdrachten waarin de kandidaat in contact komt met of in de directe nabijheid komt van een of meer cliënten/gasten/klanten. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een EHBO-handeling bij Z&W of een menu uitserveren bij HBR. Dit zijn opdrachten waarvan duidelijk is dat de coronavirus-maatregelen de afname ervan momenteel blokkeren. Hierbij treft u een overzicht aan waarin per cspe de onderdelen zijn aangegeven die een of meer van deze opdrachten bevatten.

 

Download het ‘Overzicht van onderdelen van cspe’s 2020 met een of meer praktische opdrachten, waarbij inachtneming van een onderlinge afstand onmogelijk is’

 

Van deze onderdelen – dus niet alleen de desbetreffende opdrachten zelf – moet de afname worden uitgesteld tot later in de afnameperiode (die voor de eerste afname en de herkansingen) op 3 juli eindigt.

 

Wij zijn er ons van bewust, dat voor sommige opdrachten van onderdelen die niet in het overzicht voorkomen, in uw specifieke schoolsituatie eveneens niet voldaan kan worden aan de coronarichtlijnen. In dat geval stelt u de afname van dit hele cspe-onderdeel uit.

 

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet en blijven u via dit kanaal informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot het cspe.

Wij danken u voor uw inspanningen om de afname van het cspe verantwoord en zo goed mogelijk te laten verlopen en wensen u en uw leerlingen succes toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huub Huijs,

Gerard de Gier

Clustermanagers beroepsgericht

College voor Toetsen en Examens

Alle nieuws items