ZOEKEN:

Nieuws

Bijscholing vmbo gaat door!

18 maart 2020
Bijscholing vmbo gaat door!

Trainingen over nieuwe onderwerpen

De komende jaren blijft Bijscholing vmbo beschikbaar! In de afgelopen jaren hebben ruim 16.000 docenten een cursus of training gevolgd. Dit blijft tot eind 2023 mogelijk. Wel zal de komende jaren het accent verschuiven van trainingen over nieuwe onderwerpen in de examenprogramma’s vmbo naar cursussen en trainingen die de invoering van de nieuwe leerweg en het praktijkgerichte programma in die leerweg soepel moeten laten verlopen.

Op dit moment zijn er in het kader van de invoering van de nieuwe leerweg al trainingen Technologie en toepassing beschikbaar, waaronder basistrainingen (hoe geef ik T&T vorm op zijn school, hoe organiseer en onderhoud ik een bedrijvennetwerk rond mijn school) en vakinhoudelijke trainingen. Ook als u geen T&T aan gaat bieden kunnen deze trainingen voor u interessant zijn.


De komende maanden wordt er gewerkt aan een meer algemeen trainingsaanbod dat zo snel mogelijk beschikbaar komt.

- https://bijscholingvmbo.nl

- https://bijscholingvmbo.nl/eo