ZOEKEN:

Nieuws

Oproep aan collega’s met getuigschriften / bewijzen van bekwaamheden vóór 1 augustus 2006

6 februari 2020
Oproep aan collega’s met getuigschriften / bewijzen van bekwaamheden vóór 1 augustus 2006

Beste collega’s met getuigschriften / bewijzen van bekwaamheden vóór 1 augustus 2006

 

Er heeft in de tweede helft van januari een goed overleg plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van de Stichting Platforms vmbo, met onder andere de voorzitter van het Platform vmbo Economie en Ondernemen, en OCW. Onderwerp van gesprek was de lesbevoegdheid voor het werken in de sector vmbo Economie. Aanleiding voor het overleg en voor de oproep is dat er waarschijnlijk zo’n 200 collega’s zonder formele lesbevoegdheid in de sector vmbo Economie werkzaam zijn.

 

In de discussie over lesbevoegdheid voor de sector vmbo Economie blijkt de datum 1 augustus 2006 van heel groot belang. Op deze datum trad de ‘Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO)’ in werking. De Wet BIO bepaalt dat degenen die vóór 1 augustus 2006 in het bezit waren van een getuigschrift / bewijs van bekwaamheid voor -in ons geval- een vak binnen de sector Economie vmbo, behoudt op basis van het overgangsrecht zijn bekwaamheid / bevoegdheid. Dat vak wordt alsnog opgenomen in de conversietabel bij het profiel E&O en de bezitter van dat getuigschrift is dan ook bevoegd voor het profiel E&O.

 

Voorbeeld: De 2e graads akte Kantoorpraktijk en Secretariaatsvakken gaf vóór 1 augustus 2006 een bevoegdheid voor het vak Kantoorpraktijk. Aangezien Kantoorpraktijk een officieel vak was binnen de sector Economie van het vmbo wordt dit getuigschrift (alsnog) opgenomen in de conversietabel.

Datzelfde geldt ook voor de LO-akte Handelskennis. Deze akte gaf een bevoegdheid voor het vak Bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie was een officieel vak in het economisch vmbo.


Oproep aan collega’s met getuigschriften / bewijzen van bekwaamheden vóór 1 augustus 2006

Wat op onder andere Kantoorpraktijk en Secretariaatsvakken van toepassing is, geldt wellicht ook voor bijvoorbeeld Verkooppraktijk, Machineschrijven en wellicht voor meer vakken? Van belang is nu dat het Platform vmbo Economie en Ondernemen van alle getuigschriften / bewijzen van bekwaamheid die vóór 1 augustus 2006 aan een lerarenopleiding / hogeschool zijn behaald voor een officieel vak in de sector Economie vmbo duidelijk leesbare afschriften / kopieën verzamelen. Op de kopie van elk getuigschrift moet duidelijk leesbaar zijn welk instituut het getuigschrift heeft verstrekt, voor welk vak de bekwaamheid geldt en vooral de datum waarop het getuigschrift is behaald. De getuigschriften worden voor beoordeling aan OCW voorgelegd.

Stuur alstublieft kopieën van getuigschriften / bewijzen van bekwaamheid van vakken van de sector vmbo Economie naar het e-mailadres
info@platformeconomie.nl van het Platform vmbo Economie en Ondernemen.

 

 

Ter informatie, inmiddels is sinds 2017 al een opvolgend besluit van kracht met een verbeterslag met betrekking tot vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Zie voor meer informatie onder andere

 

Voor wellicht ongeveer 200 collega’s die vanwege het niet formeel bevoegd te zijn om les te geven dreigt ontslag. Om deze collega’s te helpen en voor volledige duidelijkheid over de regelgeving is er in het kader van de Wet BIO bij het Platform vmbo Economie en Ondernemen en bij OCW een grote behoefte om meer bewijzen van bekwaamheid voor de sector Economie vmbo te kunnen opnemen in een conversietabel. In zo’n tabel beschrijft OCW welke docenten voor welke vmbo-profiel bevoegd zijn. En er wordt aangegeven of eventuele bijscholing nodig is voor het behalen van een bevoegdheid. Met een toenemend aantal getuigschriften / bewijzen van bekwaamheden in de conversietabel nemen de kansen van niet-bevoegde vmbo-docenten toe om, eventueel met nascholing, voor het vmbo-profiel Economie en Ondernemen bevoegd te raken. Met de volgende link kunt u de laatst gepubliceerde conversietabel in de Staatscourant downloaden: https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/Conversietabel-1-mei-2016.pdf.

Alle nieuws items