ZOEKEN:

Nieuws

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

16 december 2019
Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Daarmee wordt het beroepsonderwijs versterkt en sluit het beter aan op de (regionale) arbeidsmarkt, onder andere doordat meer jongeren een startkwalificatie behalen.


De laatste tien jaar hebben scholen al veel geëxperimenteerd met geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo. Al in 2008 begonnen de zogenaamde vm2-experimenten. Later kwamen daar de vakmanschaps- en technologieroutes bij: geïntegreerde leerroutes vanaf het derde vmbo-jaar tot het mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Uit deze experimenten is gebleken dat doorlopende leerroutes voor leerlingen een grote meerwaarde kunnen hebben. Zo zijn er positieve effecten op de schooluitval en de aansluiting op de arbeidsmarkt.


Zie voor meer informatie informatie van de Tweede Kamer.