ZOEKEN:

Nieuws

SLIMME VERBINDINGEN naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs

12 december 2019
SLIMME VERBINDINGEN naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs

Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is daarin evident. Ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen. Het is van groot belang dat gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis en expertise uit onderzoek voor het oplossen van dergelijke grote vraagstukken, maar ook voor kleinere onderwijsverbeteringen in elke onderwijsinstelling, daarbij moet uiteraard samenwerking plaatsvinden met partners buiten de onderwijsinstelling.


Uit de ontwikkelagenda komt naar voren dat er diverse knelpunten zijn bij de verschillende kennisfuncties, namelijk bij: vraagarticulatie, kenniscreatie, kennisorganisatie, kennisdeling en kennisbenutting. Zo is er sprake van een beperkte kennisorganisatie, is er een sterk variërende rol van de praktijk bij vraagarticulatie en kenniscreatie, en zou er meer aandacht moeten komen voor kennisdeling en kennisbenutting. Het uiteindelijke doel is dat, binnen onderwijsinstellingen, meer onderbouwde besluitvorming kan plaatsvinden. Ook is er sprake van een grote fragmentatie, is ontschotting tussen de verschillende onderwijssectoren hard nodig. Er is een veelheid aan initiatieven, websites, netwerken met soms verschillende, soms overlappende doelstellingen, die onvoldoende verbonden zijn.


Download "Slimme verbindingen".Alle nieuws items