ZOEKEN:

Nieuws

Onderwijsstromen Den Haag in beeld 2019

12 december 2019
Onderwijsstromen Den Haag in beeld 2019

Ten opzichte van de prestaties op de eindtoets worden in Den Haag gemiddeld hogere schooladviezen afgegeven dan landelijk. In Amsterdam en Utrecht zijn de schooladviezen in vergelijking met de eindtoetsprestatie nog hoger. De kans op een gunstig advies ten opzichte van de eindtoetsprestatie hangt af van de populatie leerlingen op een school. Op scholen met veel leerlingen met hoogopgeleide ouders is het schooladvies vaker hoger dan het toetsadvies.


De schoolverschillen in de schooladvisering ten opzichte van de toetsadviezen zijn groot. In enkele scholen ligt het schooladvies gemiddeld 0,8 niveau hoger dan het toetsadvies, in andere scholen is het schooladvies gemiddeld 0,6 niveau lager dan het toetsadvies.

Leerlingen met hoogopgeleide ouders kiezen voor andere typen vo-scholen. Vaker dan leerlingen met laagopgeleide ouders valt hun keuze uit voor een vo-school waar opstroom naar een hoger niveau dan het schooladvies mogelijk is. Door de jaren heen is er in Den Haag steeds meer sprake van opstroom ten opzichte van het schooladvies vanuit de onderbouw van het vo.


Tegelijkertijd wordt er minder vaak afgestroomd naar een lager niveau dan het schooladvies. Met name de leerlingen met laagopgeleide ouders zijn vaker opgestroomd en minder vaak afgestroomd. Gecorrigeerd voor de plaatsing in het vo ten opzichte van het schooladvies is de kans op opstroom vanuit een brede brugklas nog altijd hoger voor leerlingen met hoogopgeleide ouders. Relatief veel leerlingen in Den Haag gaan na het behalen van hun vmbo-diploma of havo-diploma door op respectievelijk havo- of vwo-niveau. Het gaat dan met name om leerlingen met hoogopgeleide ouders.


Download "Onderwijsstromen Den Haag in beeld".

Alle nieuws items