ZOEKEN:

Nieuws

Lidmaatschap van het Platform vmbo Economie en Ondernemen

24 november 2019
Lidmaatschap van het Platform vmbo Economie en Ondernemen

Geachte collega,

Als voorzitter van het Platform vmbo Economie en Ondernemen stel ik het bijzonder op prijs wanneer uw school lid wil worden van ons platform. Mede door uw steun en uw financiële bijdrage van € 150,- voor een schooljaar kunnen het bestuur en de contactpersonen van het platform blijven werken aan de ontwikkeling en de innovatie van het onderwijs in de sector vmbo Economie en Ondernemen. De meeste activiteiten van het platform stonden in het afgelopen jaar in het teken van het invoeren van het vernieuwde beroepsgerichte programma vmbo Economie en Ondernemen en van examinering.

 

Het Platform vmbo Economie en Ondernemen vertegenwoordigt in de overlegstructuren de scholen en behartigt de belangen van de leerlingen en de medewerkers in het profiel Economie en Ondernemen. Dit krijgt concreet vorm door:

- het bevorderen van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen scholen binnen vmbo Economie en Ondernemen,

- het versterken van de identiteit en de kwaliteit van onderwijs binnen het profiel Economie en Ondernemen, o.a. door het voordragen van leden voor de vaksecties beroepsgerichte programma’s van het College voor Toetsen en Examens en

- het versterken van het profiel Economie en Ondernemen binnen het vmbo door de afstemming met het bedrijfsleven te bevorderen en de aansluiting met het mbo te verbeteren.

Met uw contributie kon en kan het Platform vmbo Economie en Ondernemen het mogelijk maken om onder andere:

- ruim 30 e-nieuwsbrieven en e-nieuwsflitsen met actuele informatie te schrijven,

- wekelijks een flink aantal berichten met informatie en tips en suggesties op de Facebook-inspiratiepagina te plaatsen (zie https://www.facebook.com/groups/vmboeconomieenondernemen),

- de kwartiermaker vmbo Economie en Ondernemen te ondersteunen bij de docentenscholing vanuit https://bijscholingvmbo.nl,

- de totstandkoming van de Examenbank voor het profiel Economie en Ondernemen te bevorderen en te ondersteunen,

- goedbezochte studiedagen voor vmbo-docenten economische vakken te organiseren en

- in samenwerking met de SPV bij het ministerie van OCW met succes afspraken te maken over lesbevoegdheid met de 1) akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de secretariaatsvakken en kantoorpraktijk voor de tweede graad en 2) de akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de handelskennis (akte p), voor het vak bedrijfseconomie.

 

De lidmaatschappen en financiële bijdragen zijn onmisbaar voor de continuering van het Platform vmbo Economie en Ondernemen!

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

 Met vriendelijke groet,

Gerard Herkendaal

Voorzitter Platform vmbo Economie en Ondernemen
Postbus 7001, 6710 CB Ede
E: info@platformeconomie.nl

Alle nieuws items