ZOEKEN:

Nieuws

Gezamenlijk programma vmbo-school en mbo-instelling

22 november 2019
Gezamenlijk programma vmbo-school en mbo-instelling

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is op 13 november 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk doorlopende leerroutes kunnen aanbieden.
Om een kwalitatief goed en inhoudelijk uitdagend onderwijsprogramma aan te kunnen bieden, wordt het mogelijk om gezamenlijk een programma te verzorgen, dat start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4).

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat regio’s het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm geven. Waardoor alle jongeren tijdig met de praktijk in aanraking komen. Een vroegtijdige kennismaking met de beroepscontext is van belang om jongeren een weloverwogen keuze te laten maken voor een opleidingsrichting en voor hun toekomst.


Voor jongeren is er nu nog veel niet-functionele overlap in vmbo- en mbo-leerstof. Wat de motivatie niet ten goede komt. Op dit moment zijn er scholen waar derdejaars vmbo-leerlingen op meerdere momenten in het jaar al de mbo-stof in mogen duiken en gedurende de bovenbouw steeds vaker op het ROC te vinden zijn. Zulke ervaringen, aangevuld met stages, helpen jongeren bij het vinden van een onderwijsroute die het beste bij hen past. Met het wetsvoorstel kunnen steeds meer vmbo’s en mbo’s dit samen mogelijk maken. De focus ligt op goed en toegankelijk beroepsonderwijs in elke regio. Het gaat om onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt, kansen biedt en jongeren boeit.


Lees meer via https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuws/het-wetsvoorstel-doorlopende-leerroutes-is-aangeboden-aan-de-tweede-kamer?

Alle nieuws items