ZOEKEN:

Nieuws

Nieuws over de plannen voor een studiedag

21 oktober 2019
Nieuws over de plannen voor een studiedag

Het Platform vmbo Economie en Ondernemen en de Vecon werken samen aan het organiseren van een studiedag voor (vmbo-)docenten in het economisch vakgebied. Met meer partners een gezamenlijke studiedag organiseren behoort tot de mogelijkheden, zoals met beroepsgerichte platforms vmbo.

Tijdens de laatste bijeenkomst van het Bestuur van het Platform en de contactpersonen bleek een voorkeur om de geplande studiedag in mei te verplaatsen. In overleg met conferentiecentrum Reehorst in Ede wordt naar de mogelijkheden op dinsdag 29 september 2020 en op donderdag 1 oktober 2020. Zodra hierover een besluit is genomen volgt hierover een bericht.

Uw suggesties om in het programma aandacht aan te besteden zijn van harte welkom. Een eerste inventarisatie leverde onder andere op:

- voorbeelden goede en krachtige samenwerking vmbo - mbo

- nieuwe leerweg GL/TL in combinatie met het beroepsgerichte vak
- beoordelen en afronden van keuzevakken

- PTA

- lesbevoegdheid i.s.m. lerarenopleidingen

- Bijdragen van Cito

- combineren van keuzevakken tot projecten

- O2lab

- Energietransitie

- Ondernemerschap

- workshop Algemene economie

- Hoe werkt metadateren?

U kunt uw reactie(s) sturen naar info@platformeconomie.nl

Alle nieuws items