ZOEKEN:

Nieuws

Een 3 voor een keuzevak = gezakt!

28 augustus 2019
Een 3 voor een keuzevak = gezakt!

Slaag-zakregeling
Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. Voor elk gevolgd keuzevak moet een eindcijfer worden bepaald dat op de eindlijst komt. De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken samen vormen het combinatiecijfer dat meetelt in de slaag-zakregeling.

Als een leerling een 3 voor een keuzevak haalt dan is het mogelijk om door middel van een herkansing te proberen een hoger cijfer behalen. Deze herkansing moet opgenomen zijn in het PTA. Dit kan bijvoorbeeld door de formulering: heeft een leerling een te laag cijfer (lees een afgeronde 3) voor een beroepsgericht keuzevak behaald dan kan hij dit keuzevak herkansen door middel van een eindtoets over de inhoud van het keuzevak. Elk keuzevak moet met ten minste een 4 worden afgerond. Er mag geen 3 op de eindlijst van een leerling staan, niet voor een beroepsgericht keuzevak en ook niet voor een avo-vak.

Zie ook https://nieuwvmbo.nl/actueel/3-keuzevak-gezakt

Alle nieuws items