ZOEKEN:

Nieuws

Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

15 juli 2019
Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

Meer informatie over het examenrooster in 2021 in de Staatscourant 2019 nr. 38058

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38058.html


Artikel 1 Tijdvakken centrale examens 2021
a.Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op maandag 17 mei en eindigt het eerste tijdvak op dinsdag 1 juni.b.Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op maandag 21 juni en eindigt het tweede tijdvak op donderdag 24 juni.c.Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint de afnameperiode op maandag 5 april en eindigt de afnameperiode op vrijdag 9 juli.d.Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op maandag 5 april en eindigt de afnameperiode op donderdag 24 juni.e.Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.
Artikel 2 Examenrooster


Meer informatie in de Staatscourant 2019 nr. 38058

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38058.html

Alle nieuws items