ZOEKEN:

Nieuws

Ministers willen aanpassingen in het bevoegdhedenstelsel

5 juli 2019
Ministers willen aanpassingen in het bevoegdhedenstelsel

Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken moet het bevoegdhedenstelsel over verschillende onderwijssectoren (po, vo en mbo) worden herzien. Dat voornemen hebben onderwijsministers Slob en Van Engelshoven uitgewerkt in een brief aan de Tweede Kamer. De ministers bouwen voort op het adviesrapport van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’ (2018) en gesprekken met leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, lerarenopleiders en studenten. Het ontwerp van een herijkt stelsel moet eind van 2020 gereed zijn.


Meer informatie, waaronder de brief aan de Tweede Kamer, zie https://www.vo-raad.nl/nieuws/ministers-willen-aanpassingen-in-het-bevoegdhedenstelsel

Alle nieuws items