ZOEKEN:

Nieuws

Donderdagmiddag 5 september: Vervolgsessie over lesbevoegdheden voor de beroepsgerichte vakken van het vmbo

27 juni 2019
Donderdagmiddag 5 september: Vervolgsessie over lesbevoegdheden voor de beroepsgerichte vakken van het vmbo

Zoals u misschien weet werkt OCW in samenwerking met VO-raad, vakorganisaties en lerarenopleiding aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden, ten einde beter aan te sluiten bij de onderwijspraktijk. We hebben hier reeds eerste brainstormbijeenkomsten voor georganiseerd.


Het ministerie van OCW organiseert 5 september 2019 een vervolgsessie op de brainstormbijeenkomsten over lesbevoegdheden voor de beroepsgerichte vakken van het vmbo. Hierin gaan we met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet ontwerpen hoe bevoegdheden in de beroepsgerichte vakken van het vmbo eruit zouden moeten zien. Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben.
 
Vooral docenten worden van harte uitgenodigd deel te nemen. De exercitie die we met u willen doorgaan is complex, maar ook belangrijk om tot gedegen toekomstscenario’s te komen. Daarom organiseren we een uitgebreide ontwerpsessie, van 13.00 tot 18.00 uur. We realiseren ons dat dit veel van uw kostbare tijd vraagt, maar we zouden heel graag uw expertise en ervaring benutten om tot een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel te komen. We stellen uw deelname dan ook erg op prijs.
 
Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via VO_Bevoegdheden@minocw.nl, onder vermelding van uw naam, school en/of hoger onderwijsinstelling en functie. U ontvangt dan van ons een bevestiging en verdere informatie. Locatie: vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort.


Aanmelden

De sessie behandelt een complex onderwerp en duurt daarom van 13.00 tot 18.00 uur. Deelname kan door een e-mail te sturen aan VO_Bevoegdheden@minocw.nl met daarbij uw naam, school en/of hoger onderwijsinstelling en functie. Deelnemers ontvangen dan van het ministerie een bevestiging en verdere informatie.


Locatie en reiskostenvergoeding

De bijeenkomst vindt plaats in vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH in Amersfoort. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.

Alle nieuws items