ZOEKEN:

Nieuws

NIEUW LEERWEG: Theoretisch leren met een praktijkgerichte component

23 juni 2019
NIEUW LEERWEG: Theoretisch leren met een praktijkgerichte component

De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan en moet beter. Leerlingen, het bedrijfsleven en vervolgopleidingen hebben baat bij een verrijking van het theoretische leren met een praktische component. Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo met daarin een praktijkgerichte component voor alle leerlingen.


Het doel van de praktijkgerichte component in de bovenbouw van de nieuwe leerweg is alle leerlingen goed voor te bereiden op zowel de keuze voor vervolgonderwijs als op de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs (mbo of havo). De praktijkgerichte component is een aanvulling op theoretische vakken juist doordat leerlingen praktische ervaring opdoen in en buiten de school.


Meer informatie: https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg

Alle nieuws items