ZOEKEN:

Nieuws

Keuzevakken Economie en Ondernemen: ontwikkelingen en de Schoolexamenbank

18 juli 2019
Keuzevakken Economie en Ondernemen: ontwikkelingen en de Schoolexamenbank

Voor het vmbo-profiel Economie en Ondernemen zijn er vier profielmodules. Het examenprogramma is onderverdeeld in taken en deeltaken. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) schrijft elk jaar een toelichting op het examenprogramma, dat als hulpmiddel is te gebruiken om leerlingen goed voor te bereiden op het CSPE. Zie: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-economie-en/2019/f=/syllabus_eo_versie_2_2019.pdf/


Voor de beroepskeuzevakken is ook een beschrijving gemaakt.
zie https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/examenprogramma-keuzevakken/

De Vakinhoudelijke voorbeeld uitwerkingen (“VUK’s”) van de beroepskeuzevakken zijn te vergelijken met de syllabus van een profiel. VUK’s geven richting aan de (summiere) beschrijvingen van de beroepskeuzevakken. Redactieleden van E&O die werkten voor de schoolexamenbank hebben een voorlopige versie van alle beroepskeuzevakken en op de website gepubliceerd. Zie: https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/vakinhoudelijke-uitwerkingen.

Download HIER het gehele artikel over de Schoolexamenbank met betrekking tot het vmbo-profiel Economie en Ondernemen.

Alle nieuws items