ZOEKEN:

Nieuws

Doorstroom vmbo - mbo: diverse mbo-opleidingen 2019-2020 'numerus fixus'

7 juni 2019
Doorstroom vmbo - mbo: diverse mbo-opleidingen 2019-2020 'numerus fixus'

Voor een aantal mbo-opleidingen is in overleg met de minister een numerus fixus ingesteld. Het instellen van een maximaal aantal nieuwe studenten is meestal een signaal dat het nodig is om de verhouding te verbeteren tussen het aantal studenten en het aantal bijpassende banen op de arbeidsmarkt. Min of meer van oudsher gold een numerus fixus al voor een aantal sport- en kunstzinnige opleidingen. Mede naar aanleiding van een onderzoek van de Commissie Macrodoelamtigheid MBO is hier een aantal 'creatieve opleidingen' voorlopig aan toegevoegd.

SBB gaat met werkgevers, werknemers en onderwijs de aanbevelingen in de sectorkamers en thema-adviescommissies bespreken. en nadere analyse is daarom noodzakelijk om per opleiding de oplossingen in kaart te brengen en acties te kunnen bepalen. Daarbij is het wel van belang te benadrukken dat het mbo voor een brede drievoudige opdracht staat namelijk, burgerschap, doorstroom naar een vervolgopleiding (leven lang ontwikkelen) en kwalificeren voor de arbeidsmarkt.
Meer informatie over kansen van mbo-studenten op werk? Zie https://www.s-bb.nl/onderwijs/studie-cijfers


In een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO aan de minister van OCW geldt het numerus fixus op de 'korte termijn' over de mbo-opleidingen Mediavormgeven, DTP, Artiest en Specialist mode/maatkleding. En op DTP en Artiest is zelfs vanwege een flink onvoldoende arbeidsmarktperspectief van toepassing dat de minister overweegt deze opleidingen te beeindigen.

Opvallend is dat veel studenten de creatieve opleidingen weten te waarderen. Dit komt volgens het onderzoek doordat jongeren vooral een opleiding kiezen die ze leuk en interessant vinden. Het arbeidsmarktperspectief speelt voor hen een ondergeschikte rol. De commissie is van mening dat scholen op basis van hun zorgplicht arbeidsmarktperspectief moeten waken voor een te sterke groei van het aantal leerlingen. ‘Door een opleiding als artiest aan te bieden, wekken scholen de suggestie dat er zicht is op werk.

Lees het advies: https://www.cmmbo.nl/publications/advies-arbeidsmarktperspectief-van-creatieve-mbo-opleidingen/

Alle nieuws items