ZOEKEN:

Nieuws

Checklist voor versterking afsluitend karakter schoolexamen

7 juni 2019
Checklist voor versterking afsluitend karakter schoolexamen

In de het Eindexamenbesluit is vastgelegd dat het schoolexamen in zijn geheel een afsluitend karakter dient te hebben. De checklist bevat een serie vragen waarmee scholen kunnen nagaan of hun schoolexaminering, zoals vastgelegd in het pta, ook daadwerkelijk een afsluitend karakter heeft. Daarnaast wordt de regelgeving op dit vlak samengevat. De checklist is tot stand gekomen in overleg met Plexs, de Onderwijsinspectie en Stichting Platforms Vmbo (SPV).

Lees het gehele bericht van de VO-raad en download de checklist: https://www.vo-raad.nl/nieuws/checklist-gepubliceerd-voor-versterking-afsluitend-karakter-schoolexamen 

Alle nieuws items