ZOEKEN:

Nieuws

Training 'Basiskwaliteit schoolexaminering op orde!'

16 mei 2019
Training 'Basiskwaliteit schoolexaminering op orde!'

SPV biedt vmbo scholen (AVO en beroepsgericht) een praktisch aanbod in de vorm van een werkbijeenkomst om het PTA en de bijbehorende processen van hun school eens goed door te lichten en aan de slag te gaan om de kwaliteit waar nodig op een hoger niveau te krijgen.


Vooraf aan de werkbijeenkomst vindt een uitgebreide intake en analyse plaats van de beginsituatie van de school als het gaat om het schoolexamenbeleid. Op basis van deze analyse gaan we op de werkbijeenkomst aan de slag om de belangrijkste belemmerende en meewerkende factoren in kaart te brengen. De school bedenkt zélf – met behulp van experts – verbeterstappen die direct kunnen worden toegepast.


Meer informatie via https://www.platformsvmbo.nl/actueel/2019/4/1/werkbijeenkomst-leidinggevenden-vmbo-uw-basiskwaliteit-schoolexaminering-op-orde

Alle nieuws items