ZOEKEN:

Nieuws

Verzoek om feedback op voorstellen curriculumherziening

9 mei 2019
Verzoek om feedback op voorstellen curriculumherziening

De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben hun voorstellen gepresenteerd. Deze voorstellen beschrijven in negen leergebieden de kern van de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten beheersen en leggen de basis voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het po en vo. Tot en met 11 augustus kan op de voorstellen feedback worden gegeven.


Op de website van de VO-Raad is er meer informatie over Curriculum.nu.
https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorstellen-curriculumherziening-gepubliceerd-en-open-voor-feedback  

Klik in de onderstaande link voor het voorgestelde curriculum van 'Mens & Maatschappij'. Dit leergebied gaat over de mens, over groepen mensen en de wisselwerking tussen mens en omgeving, zowel in het heden, verleden en de toekomst.
Het leergebied Mens & Maatschappij omvat in het basisonderwijs (de kerndoelen van) Oriëntatie op jezelf en de wereld en in het voortgezet onderwijs de vakken aardrijkskunde, economie en bedrijfseconomie, filosofie, geschiedenis en (de varianten van) maatschappijleer.
https://curriculum.nu/ontwikkelteam/mens-maatschappij/

Alle nieuws items