ZOEKEN:

Nieuws

Minister Slob: uitsluiting leerlingen van onderwijs mag nooit

14 maart 2019
Minister Slob: uitsluiting leerlingen van onderwijs mag nooit

Scholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen om extra activiteiten en programma’s zoals tweetalig onderwijs te organiseren, maar het niet betalen van deze bijdrage mag nooit leiden tot uitsluiting, schrijven de ministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de Schoolkostenmonitor 2018/2019. De VO-raad steunt dit uitgangspunt, maar bepleit dit niet toe te passen op verrijkende onderwijsprogramma’s als tweetalig onderwijs en technasia en op de financiering van digitale leermiddelen, zolang aanvullende middelen hiervoor ontbreken.

Lees het hele bericht via:
https://www.vo-raad.nl/nieuws/slob-uitsluiting-leerlingen-van-onderwijs-mag-nooit  

Alle nieuws items