ZOEKEN:

Nieuws

Commissie Dijkgraaf adviseert over krimp Voortgezet Onderwijs

8 maart 2019
Commissie Dijkgraaf adviseert over krimp Voortgezet Onderwijs

Krimp in het voortgezet onderwijs heeft een brede maatschappelijke impact en vraagt om snel en adequaat ingrijpen. Dat stelt de commissie Dijkgraaf die in opdracht van minister Slob de impact van de leerlingdaling in kaart heeft gebracht. De commissie adviseert onder andere een maatwerkaanpak, waar extra financiële ondersteuning onderdeel van uit kan maken. Minister Slob focust in zijn reactie op het advies echter eenzijdig op de rol van schoolbesturen en toont zich terughoudend als het gaat om extra financiële ondersteuning.

De VO-raad is blij met de urgentie die het advies van de commissie Dijkgraaf uitstraalt. Het advies sluit aan bij de eerdere oproep van de VO-raad om scholen beter te ondersteunen en ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland thuisnabij en goed onderwijs kunnen ontvangen, ongeacht de plek waar zij wonen. In grote delen van Nederland is sprake van sterke krimp. Het hele voortgezet onderwijs zal gemiddeld met 12% dalen, maar in sommige gebieden is dit meer dan 30%. Omdat de financiering van het voortgezet onderwijs afhankelijk is van het aantal leerlingen, kan leerlingendaling negatieve gevolgen hebben voor de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van het onderwijs en de betaalbaarheid. Dit kan ook leiden tot onacceptabele reistijden voor leerlingen.

Meer informatie over het adviesrapport en een beleidsreactie hierop via https://www.vo-raad.nl/nieuws/zuinige-reactie-minister-op-advies-over-krimp-in-het-vo

Alle nieuws items