ZOEKEN:

Nieuws

Minister grijpt (nog) niet in bij creatieve mbo-opleidingen

7 maart 2019
Minister grijpt (nog) niet in bij creatieve mbo-opleidingen

Scholen kunnen voorlopig doorgaan met het aanbieden van creatieve opleidingen. Minister Van Engelshoven geeft scholen de ruimte om via ‘zelfregulering’ orde op zaken te stellen.

Zelfregulering
Vooralsnog volgt de minister het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid echter niet op. De minister hecht, zo schrijft ze in de brief, sterk aan het uitgangspunt van zelfregulering: scholen hebben de verantwoordelijkheid zelf het arbeidsmarktperspectief van hun opleidingen in de gaten te houden. Van Engelshoven wil scholen ‘het vertrouwen geven hun verantwoordelijkheid waar te maken’.

Zorgplicht
In haar brief schrijft de minister dat zij de vinger aan de pols houdt. Zij vindt het van groot belang dat studenten ervan kunnen uitgaan dat het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op orde is. Als scholen te weinig zelfregie laten zien, kan de minister de Commissie Macrodoelmatigheid vragen nader onderzoek te doen. ‘Ik hoop dat het zover niet hoeft te komen’, schrijft de minister enigszins dreigend.

Meer informatie: zie https://mbo-today.nl/minister-grijpt-nog-niet-in-bij-creatieve-opleidingen/

Alle nieuws items